Zákon o pyrotechnických výrobkoch, ich uvádzanie na trh, predaj a skladovanie stiahnete tu: 2008-485 vyhláška pyrotechnické výrobky.pdf